Vin PHÚ QUỐC thẻ thượng hạng lịch những ngày còn hàng:
Dis 2 : 24-26/12
Dis 3: 25-27/12 ; 12-14/12 biển ; 11-13/12 ; 10-12/12
Dis 1: 12-14/12 ; 24-26/12
Nghỉ dưỡng Thượng hạng – Trải nghiệm thượng lưu tại Vinpearl Phú Quốc

Xem thêm